Skip to main content

Per Mei 2023 heeft LEF Ergotherapie een mooie nieuwe praktijkruimte. Het adres is;

Dorpsstraat 53
3171 EE Poortugaal

Wachtlijst!

Wij hanteren een wachtlijst. Gemiddeld duurt het 16-18 weken voordat wij het kunnen oppakken.
Per 04-11-2022 hanteren wij een STOP betreft aanmeldingen voor kinderen ouder dan 4 jaar oud.

Groetjes Isabelle, Robin, Cindy en Jantine van LEF Ergotherapie

Ergotherapie

Ieder mens kan ten gevolge van een ziekte, een aangeboren afwijking of een (op latere leeftijd verworven) handicap, beperkingen ondervinden in het dagelijks leven. Een ergotherapeut richt zich op de dagelijkse activiteiten in het leven op het gebied van:

  • Zelfredzaamheid: zelfverzorging, eten en drinken, verplaatsen binnenshuis en buitenshuis en het onderhouden van contacten.
  • Productiviteit: school, (vrijwilligers) werk en het huishouden.
  • Ontspanning: hobby's uitvoeren, sporten en leuke activiteiten ondernemen.

De ergotherapeut inventariseert waarin beperkingen worden ondervonden en gaat dan samen met de cliënt op zoek naar een gepaste oplossing. Dit kan door het opnieuw of anders leren uitvoeren van de activiteiten van het dagelijks leven, het trainen van nieuwe vaardigheden en/of het aanpassen van de omgeving, waarbij ook gekeken kan worden naar het inzetten van voorzieningen en/of hulpmiddelen.

Ergotherapie is een paramedisch beroep. Ergotherapie kan zowel aan huis gegeven worden, als op de plaats waar een eventueel probleem zich voordoet, zoals op het (vrijwilligers) werk, school, tijdens een hobby enzovoorts. Bij diegenen voor wie zelfstandig leven en het doormaken van een "normale ontwikkeling" niet direct vanzelfsprekend is, is er moed en durf voor nodig om de gewenste rol aan te kunnen nemen in de maatschappij. LEF Ergotherapie ondersteunt bij het vinden van de benodigde flexibiliteit en creativiteit voor het handelen en de omgeving