slogan 2
Header Green Header Green
Header Grey Header Grey
Header Purple Header Purple

Vergoeding

Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering van uw ziektekostenverzekering. Iedere zorgverzekeraar vergoedt maximaal 10 behandeluren per kalenderjaar vanuit het basispakket. Mogelijk heeft u vanuit uw aanvullende verzekering recht op meer uren ergotherapie. Hiervoor verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Let daarbij op uw "eigen risico". Voor de behandeling van kinderen tot 18 jaar, geldt geen belasting voor het eigen risico.

Indien een behandeling niet telefonisch wordt afgezegd, minimaal 24 uur voorafgaand aan de behandeling, wordt de gereserveerde tijd voor de behandeling aan u doorberekend. Dit wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed. Deze factuur dient door u zelf betaald te worden, voordat de behandeling hervat kan worden.

Is de polis van uw zorgverzekering ontoereikend, dan kunt u ook besluiten de behandelingen voor ergotherapie zelf te betalen. Wij houden de tarieven aan die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld.

De tarieven voor ergotherapie in 2019 zijn als volgt:

  • Behandeling per kwartier: € 16,55
  • Aan huis toeslag per bezoek: € 27,70

logo nza

Logo Ergotherapienederland G Logo Ergotherapienederland G
Logo Kp G Logo Kp G
Logo Ketp G Logo Ketp G
Logo Nssi G Logo Nssi G
Copyright © 2012-2018 LEF Ergotherapie. Alle rechten voorbehouden  |  Design & Development Ministerie van Visuele Zaken.